Кыргыз Элибизге жана Кыргыз мамлекетибизге каршы идеологиялык чабуул!

Биздин Элибизге жана Кыргыз мамлекетибизге каршы, идеологиялык чабуул жана эгебейсиз КОРРУПЦИЯны жаратуу, экономиканы жана социалдык тармакты талкалоо эки жол менен келип түптөлгөн:

1) Ачык-айкын жасалма, жалган коомдук бирикмелер, саясый партия атын жамынган уйушкан топтор — АСТРОТУРФИНГ деп аталат!

2) Жашыруун-көмүскө жүргүзүлгөн “Гүлен”  кыймылынын аракети менен өлкөлүк институттар да, саясый кызматтар да алардын кадрлары менен толукталган — ИНФИЛЬТРАЦИЯ деп аталат!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *