Swisscows places great importance on family-friendly Internet content!

Our friends -Waldemar Gerdt, Member of the German Bundestag, and Andreas Wiebe, founder of Swisscows AG, have established the Swisscows data center located among the Swiss mountains. In terms of security level and quality of service, this data center is fully compatible  with Tier IV (a 4-point Data Center Tier Classification system). Swisscows is the most cyber-resilient and the highest-performance infrastructure  nowadays.

Swisscows is the data-secure Google alternative. A search engine in which your privacy is protected. Swisscows does not monitor or store any data.

Swisscows places great importance on family-friendly Internet content! Search results do not contain sexual and / or pornographic content.

All Swisscows services bring the social benefits to all mankind and preserve the ecology on planet Earth.

Swisscows aims to preserve and promote pro-family, pro-life, national  and religious values.

By God’s help, Swisscows will open data-centers  all over the world, including in Kyrgyzstan!

For the sake of preserving the physical, psychological and spiritual health of our children, we-parents must learn and teach our children how to use the safest IT technologies like Swisscows and certainly, we should help this kind of companies develop!

Swisscows ориентирован на интернет-контент для всей семьи!

Наши друзья Вальдемар Гердт, депутат Бундестага и Андреас Вибе, основатель компании Swisscows AG, образовали и создали дата центр Swisscows, расположенный в горах Швейцарии. По уровню защищенности и качество обслуживания данный дата центр соответствует Tier 4 (по 4-балльной системе) и является самым современным на сегодняшний день.

Swisscows — альтернативная и безопасная для данных поисковая система. Swisscows — безопасная альтернатива Google. Поисковая система, которая защищает Вашу конфиденциальность. Swisscows не следит за Вами и не хранит никаких данных.

Swisscows ориентирован на интернет-контент для всей семьи! Результаты поисков в Swisscows не содержат сексуальный и / или порнографический контент.

Все сервисы Swisscows привносят социальную пользу всему человечеству и ведут политику сохранения экологии на планете Земля.

Swisscows преследует цель сохранения, развития и пропагандирования семейных, национальных и религиозных ценностей.

С Божьего позволенья, подобные дата-центры будут открываться по всему миру, в том числе в Кыргызстане!

Ради сохранения физического, психологического и духовного здоровья наших детей, мы, родители должны учиться и развивать у наших детей навыки как пользовать безопасными IT технологиями подобным Swisscows и конечно же помочь таким компаниям развиваться!

КЫРГЫЗ ЭЛИ — БИЙЛИКТИН БУЛАГЫ ЖАНА БАЙЛЫКТЫН ЭЭСИ!

2020 жылдын 28-октябрында, Жогорку Кеӊеш өзүнүн легитимдүүлүгүн жоготкон, себеби Конституция бойунча беш жылга шайланган! Кырдаалга жараша «калкыган статустагы» ишмерлигин саясий партиялар өзүлөрүнө-өзү узартып алышкан!

Кыргыз Элинин Жогорку Кеӊешке депутаттарын беш жылга шайлаганы — ал конституциалык принципке тиешелүү, башкача айтканда, Кыргыз Эли мандат укугун беш жылга делегировать эткен!  Беш жыл мөөнөт бүткөндө ал күчүн жоготот да, Жогорку Кеӊеш легитимсиз жана мыйзамсыз болуп калат!

“Жаңы шайланган депутаттар келип, биринчи отурумун өткөргөндөн баштап мурунку созывтын ишмерлүүгү токтотулат” деген Конституцияны туура эмес талкуулап жана туура эмес колдонуу болот! Себеби бул положение функционалдык гана процедура, башкача айтканда, легитимдүүлүгүн жоготкон партиялык делегаттардын укугун (далилсиз жана Конституцианын принципин бузуу менен) узартып, жалпы Кыргыз Элдин укугун бузуп жатат!

Андан тышкары, азыркы жергиликтүү кеңештердин “партиялык тизме” менен шайлоону өткөрүү — Кыргыз Эли менен партиялардын кызыкчылыктарынын карама-каршылыгын туудурат да, жаңы конституциянын принципине да каршы болуп калат!

28-январьда инаугурация өткөндөн кийин, Жогорку Кеӊеш — экинчи жолу легитимсиз болуп калат! Кош-бийликтик жаратты!

Себеби референдум таанылды, демек президенттик башкаруу укуктандырылды!

Инаугурациядан кийин Президент өлкө башчы катары, толук бийликке ээ болду! Ошол эле кезде, мөөнөтү эки жолу бүткөн партиялык өкүлдөр бийликти мыйзамсыз да, укуксуз да колдонууну көздөп жатат!

Бул, карама-каршы болгон кош-бийликти жаратты! «Кош-бийлик» эмес, көп-көп бийлик болуп кетет!

КЫРГЫЗ ЭЛИ — БИЙЛИКТИН БУЛАГЫ ЖАНА БАЙЛЫКТЫН ЭЭСИ!

Жогорку Кеӊешке партиялык тизме менен саясий партияларга (жеке менчик фирмаларга) бийликти тапшырып берүү – Кыргыз Элине карата кылмыш болуп эсептелет, жана да эл аралык укук нормаларынын одоно бузулушу болуп эсептелет.

Жогорку Кеӊешке ЛГБТ-НПОлорду “партиялык тизме” менен алып келе турган Конституциянын долбоору ШОС, ОДБК жана ЕАЭСнин ичинен жарака жаратат.

Бул саясий жана социалдык кризистен чыгууга бир эле легитимдүү жол калды!

Президенттин жарлыгы менен:

  1. Текебаевтин кылмыштуу Конституциясынын ишмердүүлүгүн токтотуш керек;
  2. Жогорку Кеӊешти таркатуу керек;
  3. Конституциялык кеӊешмени таркатып, жаӊыдан кайрадан түзүү керек. Конституциялык кеӊешме жаӊыдан, Кыргыз Элдин талабына ылайык келген конституциянын долбоорун жазылышы керек жана аны элдик талкууга коюш керек.
  4. Конституциянын долбоорунда Жогорку Кеӊештин атын Курултайга өзгөртүп, 2 палатадан түзүлүшү керек:

— Мыйзам чыгаруучу палата (туруктуу негизинде)

— Эл өкүлдөр палатасы (сессия менен иштөө)

  • Кыргыз Элдин «шайлоо» жана «шайлануу» укугун толук менен калыбына келтириш керек – 100% бир мандаттуу шайлоо жолу менен;
  • Сотторго «элдик заседателдеринин» институтун киргизүү. Сот отурумдарды онлайн видео форматында, соцтармактары менен байланыштыруу керек;
  • Интернет соцтармактарга «коомдук угуу» юридикалык статусун берүү керек;
  • Эмгек мигранттардын элдик экономикага жасаган салымын (он жылда–30 миллард $) эске алуу менен – «социалдык инвестор» деген юридикалык жана укуктук түшүнүктү киргизип, Конституцияда аны «институциалоону» юридикалык түрдө орундатыш керек! «Социалдык инвесторлорго» толук, жарандарга тиешелүү, социалдык жана саясий пакет! Анын ичинде Курултай-Жогорку Кеӊештин мандаттарына жана саясий кызматтарга квота берилиши керек!
  • Коомдук-мамлекеттик көзөмөл (общественно-государственная) комиссиянын институтун жаратуу!  Бул институт элдин жана өлкөнүн ресурс-потенциалын туура колдонууга, мыйзамдарды инвентаризация кылуу үчүн керек!

Ушул саясий эрктүү кадам:

— мамлекетти укук айдоого кайтарат!

— элдин талабын канаттандырат!

— коррупциянын жашоо тармагын бууйт!

— импичментке жол бербейт!У

ОО «Всемирная Лига
Граждан и Гражданских Объединений»

Председатель ОФ «Тилекмат Аке»                                          

Гражданское Движение

«Гражданская оппозиция против партийной диктатуры»

«Женщины Мира за Семейные Ценности»

«СИЯНИЕ ВОСТОКА» НЕЗАВИСИМАЯ ГРУППА

ГРАЖДАНСКИХ АНАЛИТИКОВ И ЭКСПЕРТОВ

Гражданский Институт Общественной Безопасности

Общественный Конституционный Совет Кыргызстана