КЛДП — үчүнчү күчтөрдүн долбоору! Батыштын ыплас идеологиясына иштейт!

90058212_1303273969882278_8889847025793761280_n

Аяна Эркинбекова

Жанар Акаев Либерал — демократтар партиясын түзүптүр. Партиянын аталышы эле: » Биз үчүнчү күчтөрдүн долбоорубуз. Биз батыштын ыплас идеологиясына иштейбиз» деп айтып тургандай.

Либерализм бул — укуктук боштондук деген маанини берет. Дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө либерал — демократтардын партиялары бар. Алардын баары » Адам укугу» ,»Укуктук боштондук» деген идеяларды көтөрүп келишет. Бирок азыркы замандын либералдары бул лозунгтарды колдонуп,көбүнчө тиги ыпластардын укуктары үчүн агрессивдүү түрдө күрөшүп келишет. Ошол эле партиянын өкүлү Хиллари Клинтон чоң трибунадан: » Адам укугу — бул гейлердин укугу!»  Башка укук болушу мүмкүн эмес» деп оозу мурду кыйшайбай сүйлөгөн. Ошо менен көп добуш алып, президенттик жарышты утуп чыгам деп ойлогон. Бирок, АКШда адекваттуу адамдар басымдуулук кылып, ал кыялын таш капты.

Эми Жанардын партиясы тууралуу менин оюм. Кайталайм! Оюм эле, фактылар жок. Оюмду айтканга укугум бар!

Жанар Азаттыкта көп жыл иштеп, батыш тараптан аябай тапталып, такшалып келген жигит. Бул партия батыш тараптын долбоору деп ойлойм.
Максаты: шайлоодо жеңип чыгып, ЖКке өзүнүн адамдарын көбөйтүп, Отунбаева эжеси айткандай маданияттын эң жогорку сапатына чыгыш үчүн, батыштан сунушталган төмөнкү мыйзамдарды киргизүү:
1. Адам укугу деп ыпластардын укугун коргоп чыгуу.
2. 6 жыныстуулукту мыйзам түрүндө кабылдоо.
3. Ювенальная юстиция( балдар укугу).
4. Сексуалдуу зомбулук( Закон о сексуальном насилии).

Бул мыйзамдар бул партиянын негизги миссиясы болот деп ойлойм.

Жанар сагызгандай сайрап койсо эле: » Оо, кыйын бала » деп оозубузду ачып калабыз. Албетте, кыйын сүйлөйт. Журналист, алып баруучу болуп жүргөн да убагында. Муну Атамбаев көтөргөн. Кулалыдан куш жасайм деп ойлогон. Бирок батыштын камырына жуурулуп калган кулалы, ошол жактын идеологиясын карманып туруп алган. Ошондуктан экөөнүн көз караштары бөлүнүп, ортодо ажырым кеткен. Мунун колуна бийлик тийип калса, биринчи эле ирээтте кыргыздын баалуулуктарына, патриотторуна жана мусулмандарга кысым жасайт. Ал бул позициясын жума намазга, ЖКдеги намазканага каршы чыгуусу менен көрсөтүп койгон.

Бул эле эмес, баардык батышчылдар Ислам динине жана улутчулдарга агрессивдүү чабуул кылышат.Себеби, батыштын ыплас идеологиясына бир гана Ислам дини жана улуттук баалуулуктарды кармангандар баш бербей келет. Орто Азияда мусулмандар жана улутчулдар басымдуулук кылган үчүн булардын фокустары өтпөй келе жатат. Ошондуктан мусулмандарды, улутчулдары кысуу, Ислам динине каршы чыгуу, булардын биринчи максаты.

Кыскасы, шакылдагандарды эле кыйын экен деп ишенип албай, акыл калчап иш кылалы. Партиялык системанын түп тамырын жулуп, бир мандаттуу шайлоого өтөлү.

САМОЕ МОЩНОЕ ОРУЖИЕ ВЕКА! …ЭТО ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ!

WhatsApp Image 2020-03-15 at 9.54.16 AMАвтор фото — ОО «ВСЕМИРНАЯ ЛИГА ГРАЖДАН И ГРАЖДАНСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ» от 22 мая 2018

Марат Джуманазаров

…ЭТО САМОЕ МОЩНОЕ И САМОВОСТАНАВЛИВАЮЩЕЕСЯ ОРУЖИЕ УНИЧТОЖЕНИЯ СОЗНАНИЯ И ДУШ!
…ЭТО МОЛНИЕНОСНО ВОЗДЕЙСТВУЮЩЕЕ И НЕ ОГРАНИЧЕННОЕ ВО ВРЕМЕНИ И СИЛЕ ДЕЙСТВИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ!
… И САМОЕ ГЛАВНОЕ — ОНО ЯВЛЯЕТСЯ ,,ЯДОМ», ДОСТУПНО ВСЕМ И НЕТ ЕМУ ,,ПРОТИВОЯДИЯ»!

Принцип Госдепа США: ПРАВА — МЕНЬШИНСТВАМ! ОБЯЗАННОСТИ — НАРОДУ! ОТВЕТСТВЕННОСТЬ — ГОСУДАРСТВУ!

Screenshot_2020-03-15-13-25-51

Марат Джуманазаров

Вот по какому принципу Госдеп — на протяжении 25-30 лет, вопреки здравому смыслу, под вуалью ПАРЛАМЕНТАРИЗМА пролоббировал неправомерные интересы:

— ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО МЕНЬШИНСТВА (в лице партийных группировок) теперь они уже уютно сидят на шее народа и государства!
— На сегодня, тупо и нагло, госдеп лоббирует , под той же вуалью и ,,мнимых прав человека» НАДПРАВОВЫЕ ПРАВА СЕКСУАЛЬНОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНЬШИНСТВА и их НЕПРАВОМЕРНЫЕ ИНТЕРЕСЫ!
— Завтра, они (госдеп) также будут продвигать псевдо-права РЕЛИГИОЗНЫХ МЕНЬШИНСТВ другими словами РЕЛИГИОЗНЫХ СЕКТАНТОВ типа ,, гюленовцев» и т.д. По сути все вышеназванные это ПРАВОВЫЕ ЭКСТРЕМИСТЫ! И этот процесс не прекратится до тех пор, пока не разразятся социальные взрывы! Или, пока их не остановит народ!
ПРАВА — должны пониматься и применяться одностандартно! Люди разные, а законы одни!
ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕОТДЕЛИМЫ ДРУГ ОТ ДРУГА!

Как происходит вышеназванное?
Широко финансируемые ,,госдепом» агенты внешнего влияния (группы лоббирования внешних интересов), свою деятельность производят на средства ,,госдепа» и по их рекомендационным предписаниям! Они завуалированы под т.н. НПО и мнимых общественных активистов!
ПРИЗНАКИ и ФОРМУЛА их ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
1. Провозглашается социальная направленность и в этом формате — обозначаются имеющие место быть социально уязвимые позиции! Зачастую они искусственно раздуваются, переводятся в ПОЛИТИЧЕСКУЮ ПЛОСКОСТЬ и обозначают псевдо — причину:
— нарушение, измышленных и пресловутых прав человека которые необходимо восстановить, причём В УШЕРБ ГРАЖДАНСКИМ ПРАВАМ ГРАЖДАН СТРАНЫ!
2. Откровенно и громогласно ведут дискридитацию (информирование всего мира на основе вымышленных факторах) граждан именно кыргызской национальности, кыргызской культуры, кыргызского менталитета, кыргызской психологии и всё что имеет отношение к Кыргызской национальной идентичности и в целом Кыргызской государственности!
3. Неправомерно вычленяют из общенациональной правовой модели т.н. ,,ПРАВА МЕНЬШИНСТВА»:
— права сексуального меньшинства;
— права национальных меньшинств…
и формируют необоснованные требования законодательного закрепления их юридического преференца и правовой исключительности по отношению к общеправовым гражданским нормам закреплённым в Конституции КР и ГК КР!
По сути производится право-экстремистская экспансивная интервенция по образованию социальных противоречий, правовой дисгармонии — что в итоге ведёт к разрушению правовой безопасности многонационального народа и государства!
2. Эти ,,агенты НПО» и ,,агенты внешнего влияния» проводят углубленную работу в среде ,,национальных культурных центров» формируя у отдельных их членов протестных настроений направленных против государства, законов КР! Формируют психологию нетерпимости к самой коренной народо-образующей нации т.е. против Кыргызов!
И работа в этом направлении финансируется через определённые фонды под прикрытием социальной или религиозной благотворительности! Особого и пристального внимания требуют субъекты имеющие отношения к сфере детских домов, медресе, интернатов!
Наглядным примером является ОБФ Ихсан-Хайрия во главе отца и сына Магомедовых! Прикрываясь и спекулируя на чувствах милосердия народа и надуманной национальной ущемлённости их самих, они переходят к откровенным методам шантажа как граждан так и государственных институтов. Такие субъекты требуют углубленного аудита со стороны государства с широким участием истинных представителей общественности! В настоящий момент, над этим вопросом, работает общественная комиссия образованная гражданским сектором! Эта КОМИССИЯ РАБОТАЕТ в рамках ОБЩЕГРАЖДАНСКОГО УЧАСТИЯ в деятельности комиссии и в ФОРМАТЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СЛУШАНИЯ в режиме ОНЛАЙН ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВА!
К работе этой комиссии были приглашены в качестве полноправных членов комиссии и Магомедовы! Причиной образования этой комиссии послужили три ролика в ютубе о сомнительной деятельности ОБФ Ихсан Хария и их руководителей Магомедовых! Они отказались от участия в работе комиссии, отказались от выступления с опровержением фактов приведённых в вышеназванных роликах, отказались от интервью, но при этом предложили деньги для ,,комфортной работы комиссии»! При этом дали понять что в органах есть их ,,друзья готовые на всё»!
В работе этой комиссии я не участвовал по этическим соображениям т.к. с 2011 по 2015 гг я имел трудовые отношения с ними, но вчера решил оказать содействие т.к. я не один год помогал ОБФ Ихсан-Хайрия! Свою часть договорённости я выполнял блестяще с избытком, а они свою часть обязательств по оплате труда не исполнили до сих пор! А сумма большая!
Комиссия извещает, общество и государственные органы, что ряд фактов преступления (конкретно Магомедовых) озвученных в роликах имеют место и документально подтверждены! Подробно будет изложенно после расширенного заседания комиссии!
Деятельность ,,агентов внешнего влияния» их наглые и откровенные инсинуации наносят огромный морально-психологический вред нашему многонациональному и многоконфессиональному народу и имиджу КР!
Они порочат наши национальные ценности и пытаются сформировать извращённое, сексуально-озабоченное сознание у подрастающего поколения!
Они ущемляют права граждан КР по национальной принадлежности, а именно кыргызов и призывают международные организации поддержать их в этом преступлении против конституционных прав коренного населения!
Их публичные риторики несут в себе неприкрытые правововые — экстремистские содержания и откровенные оскорбительные выпады, именно по отношению к гражданам кыргызской национальности!
Они шантажируют и стагнируют государственные институты и пытаются их заменить внешней формой управления!
ИХ НАДО ОСТАНОВИТЬ!
1) Незамедлительно принять закон о НКО!
2) Дать юридическую и правовую оценку деятельности субъектов финансируемых извне!
3) Образовать независимую общественную комиссию по расследованию деятельности с периода 2010 года Р.И.Отунбаевой и ряда руководителей НКО выражающих интересы внешнего влияния…!
3) Произвести конституционную реформу и восстановить:
— региональное представительство народа в ЖК КР т.е. восстановить одномандатные выборы!
— в целях упразднения многовластия и безответственности восстановить президентскую форму управления!
4) В целях борьбы с коррупцией в судебной системе — ввести институт народных заседателей в судах!
5) Образовать общественную комиссию по гражданскому расследованию деятельности таких субъектов как :
,,открытое правительство»,
,,частно-государственное партнёрство» и ,,антикоррупционный совет при правительстве КР» и некоторых п/партий и их лидеров — дать юридическую и правовую оценку необходимости их дальнейшей деятельности!
— социальным сетям юридически закрепить статус прав общественного слушания!
Этого требуют складывающиеся и формирующиеся новые общественно -политические процессы и социально -экономические интересы народа и государства!

МИР ОХВАЧЕН ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНОЙ!

15356667_1739653683019901_4254590029180280034_n

ЭТО ВОЙНА ДВУХ ИДЕОЛОГИЙ:
1) ИДЕОЛОГИЯ — ИСТИННЫХ, ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ, ОБЩЕПРИНЯТЫХ, ОБЩЕПРИЗНАННЫХ, НЕПРЕХОДЯЩИХ, ЕСТЕСТВЕННЫХ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ;
2) ИДЕОЛОГИЯ ИНФЕРНОГО СООБЩЕСТВА т.е. ЛГБТ!
Внутригосударственные и межгосударственные противоречия интересов мировых политических элит запада!
Их растерянность перед надвигающейся перспективой бесперспективности в виде глобальных кризисов, толкала их на поиск путей ускорения развала России, т.к. они видели своё спасение в природных ресурсах РФ ( в этом проекте, остальные страны СНГ, не расматриваюся отдельно).
Без разрушения моральных — нравственных, а также национальных духовно-культурных устоев — невозможно разрушить государство! Это стало понятно в середине 90-х годов!
Это и пробудило и придало динамику интенсивного развития новой идеологии — эта идеология инферного сообщества, авангардом которой является партия ЛГБТ!
НЕКОТОРЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ И РЯДА СТРАН АМЕРИКАНСКИХ КОНТИНЕНТОВ ПОШЛА НА СДЕЛКУ С ПАРТИЕЙ ЛГБТ (по сути с сатанизмом)! С этого момента началась новая, разрушающая духовные, морально — нравственные и правовые устои человечества, эра инферной идеологии (ЛГБТ):
―эра хаоса правоотношений как внутри отдельных государств так и в межгосударственных отношениях…!

12-марта 2020г.:
,,Без разрушения моральных — нравственных, а также национальных духовно-культурных устоев — невозможно разрушить государство ( т.к.они первичны и величины основопологающие) !»
Кризисы — это вторичные и временные явления. Они создаются искусственно для образования условий для продвижения каких-либо проектов и программ!

 

 

 

2-мартта жана 8-мартта боло турган митингдер — өкмөт жана аны менен чырмашкан агенттердин ишмерлигинин жыйынтыгы!

 

IMG-20181030-WA0006

Демек, митингде коюлуп жаткан маселелер:
1. С. Жапаровго боштондук!
2. Баткен чек арасы
3. Ат — Башы ( бул маселе токтотулганы менен жабылган жок! Ошондуктан азыр талкууга киргенге укугу бар!)

Мен булардын катарына дагы бир көйгөйлүү маселени кошуп кетет элем. Ал — 8-мартта боло турган митинг.

Суроо: бул маселелерди ким жаратты? Ким жана кандай жол менен чечилиш керек эле?
Булардын тамыры бир! Ал тамыр — өкмөт менен чырмашкан, батыштан каржыланган жалган жарандык өкүлдөр ( Ачык өкмөт- коалиция открытого правительство, Частно — государственное партнёрства, Антикоррупционный совет при правительстве) ж.б.у.с.

1. С. Жапаров боюнча коюлуп жаткан талап өзү туура эмес. Себеби, бул талапты эч ким аткарбайт. Аткарган учурда дагы бул мамлекеттик хаоско алып келет. Себеби, эртең анда баары туугандарына «боштондук» деп чыгышат. Талап «БОШТОНДУК» эмес «ИШТИ КАЙРА КАРАП ЧЫГУУ» деп коюлуш керек. Себеби, азыркы жазасы туура эмес коюлган саясий куугунтук. Бул жагынан акталыш керек. Бирок, башка иштери үчүн толук жазасын алыш керек. Бизди ушул акыбалга алып келгендердин бири. Элдин мүлкүн менчиктештирип жегендердин бири. Элге бериле турган кредиттерди, инвестицияларды сугунуп салгандардын бири. Социалдык инфраструктураларды талкалагандардын бири. Кумтор темасын көтөргөнү көбүнүн жүрөгүн жылытты. Бирок, элге ушунча зыяны тийгендер, эл үчүн күйүп кетип, тобокелге барышына ишениш кыйын. Кумтордун пайдасын Канадалыктар менен Кыргызстандын эсептелген » Люди-Х» тери алат. Эл менен өлкөгө пайдасы жок. Жапаров, Текебаев ж.б.у.с бийликте отуруп туруп кумтор маселесин көтөргөндөрдүн максаты ошо «Люди-Х» тердин катарына кирүү эле. Ушул максатына жетиш үчүн канчалаган жаш балдарды курмандыкка чалып ийишти. Дагы чалышат.

2. Баткен.
Чет өлкөлүк куралдуу күчтөр кирип келип ок атып жатышса, биздин өкмөт чек араны жабып туруп делимитация менен демаркацияны өткөрүштүн ордуна кыргыз жерин коргогон жарандарды камап атышат. Баткен маселеси — бул өкмөттүн учурунда чечилбейт. Себеби, бул өкмөт жогору айтылган жалган жарандык агенттердин кеңеши менен иштешет. Алардын максаты — мамлекетти стабилизацияга эмес социалдык дестабилизацияга алып келүү.

3. Ат — Башы.
Башталбай жатып, жабылып калган проект — ал фейк проект болчу. Өкмөт, өкмөттүн облустук өкүлү, райондук өкүлү жана айыл өкмөтү кыргыз мыйзамдарын одоно бузуу жолу менен өткөрүп жатканын эл токтотту. Бирок, бул маселе жабууга дагы эрте. Анткени, эл менен өлкөбүздүн кызыкчылыгына карата бийлик ресурсун колдонуп кылмыш жасалды. Буга юридикалык баа берилип, күнөөлүлөр жоопко тартылыш керек.

4. 8- март.
Жогоруда айтылган көйгөйлөрдү туура эмес багытка салып жаткандар 8-март күнүн жамынып кыргыз элинин, кыргыз өлкөсүнүн табыгый баалуулуктарына чоң идеологиялык сокку ургана жатышат. Тилекке каршы мунун да тамыры өкмөткө кирип кетип атат. Ошондуктан 2 жылдан бери тыйыштын ордуна тымызын жандандырып келишет.

Эмнеге ушундай кырдаал түзүлүп жатат? Себеби, Текебаев менен УӨ өткөрүп кеткен Конституция агенттердин ээнбаштыгына жол ачып койгон.

Атанбаевдин Конституциялык реформасында өлкөлүк бийлик рычагдарын толугу менен президенттен ажыратып, аткаруу бийлигине б.а. ПМдин колуна өткөрүлүп берилген. Мындай Конституцияда президент эмне дебесин, аны: «ПМдин жумушуна киришип жатат»-деп күнөөлөшөт. Үндөбөсө: «Иштебей жатат»- деп күнөөлөйт. Бул юридикалык кырдаал атайылап батыштын рекомендация, гранттары менен түзүлгөн. Ушул себептен митингке жарыяланып жаткан талаптар менен чыгуу — элдин кызыкчылыгына жыйынтык бербейт. Демек, эл менен өлкөнүн ортосунда жарака түзүүгө шарт түзөт.

Бүгүнкү күнү элдин алдында турган эң негизги маселе:
1. ПМ отставкага кетиши талашсыз. Керек болсо жоопко тартылыш керек.
2. Ачык өкмөт -коалиция открытого правительство, Частно — государственное партнёрство, «Антикоррупционный совет при правительстве»лердин ишмердиги токтотулуш керек. Керек болсо жоопко тартылыш керек.
3. НПО, чет элдик агенттер жөнүндө мыйзам токтоосуз кабыл алыныш керек.
4. Ат — Башыдагы логистикалык фейк проекти мыйзамды бузуу менен жол берген өлкөлүк ишмерлер жоопко тартылыш керек.
5. С. Жапаровдун иши сот аркылуу кайрадан толук каралып чыгыш керек.
6. Өлкөдөгү жаралган жоопкерчиликсиз кош бийликти токтотуу үчүн референдум өткөрүп, президенттик башкаруу формасына өтүү зарыл…