Все записи автора admin

С. ЖАПАРОВ ПРЕЗИДЕНТ БОЛУШ ҮЧҮН РЕФЕРЕНДУМГА БАРЫШ КЕРЕК! ООН ЖАНА ЭЛ АРАЛЫК УЮМДАР БУЛ РЕФЕРЕНДУМДУ ӨТКӨРҮҮГӨ ЖАРДАМ БЕРИШКЕ МИЛДЕТТҮҮ!

Текебаев өзүнүн кылмыштуу Конституциясы менен Жапаровдун жолун тоспой эле койсун! Келерки жумада же эл өзүнүн укугун сактап калуу реформа кадамына өтөт, же тышкы башкаруунун инструменти болгон партиялык уюшкан саясий криминалдык топторго мамлекетибизди кайра алдырып ийебиз. Дагы 5 жылга! Кыргыз элинин эң негизги душманы — бул тышкы башкаруудан коюлган партиялык тизме менен шайлоо өткөрүү.

Текебаев жана ага окшогондор: «укук тармактан чыкпайлы, ушул Конституция менен, партиялык тизме менен шайлоо өткөрөлү» деп мыйзамдардын укуктарды негиздөөчү моменттерин туура эмес талкуулап, алдап жатат. Бул ушул максат менен кайтып келди. Тышкы башкаруунун кысымы менен экс-президент С.Жээнбеков буга чоң өбөлгө болду. Башкача айтканда Текебаевди жөн эле түрмөдөн бошотуп койбостон, мандатын кайтарып, Жогорку Кеӊешке алып келип койду. Мыйзамсыз! Аны колдогон тышкы башкаруу менен каржыланган ЛГБТ ЖМКлар, жасалма коомдук уюмдар, укуктук жана идеологиялык сепаратисттер жана экстремисттердин ар түрлөрү маалымат айдоону ээлеп алганы көрүнүп турат… .

Эми Кыргыз Эли жана С. Жапаров бул жалган маалыматтарга алданбай, кыргыз элин, жерин, мамлекетин сактап калууга реформаларды киргизишке кадам шилтегенден коркпошубуз керек.

С. ЖАПАРОВ ПРЕЗИДЕНТ БОЛУШ ҮЧҮН РЕФЕРЕНДУМГА БАРЫШ КЕРЕК! ТОКТООСУЗ!!! ООН ЖАНА ЭЛ АРАЛЫК УЮМДАР БУЛ РЕФЕРЕНДУМДУ ӨТКӨРҮҮГӨ ЖАРДАМ БЕРИШКЕ МИЛДЕТТҮҮ! МЫНДАЙ ӨЗҮНӨ ӨЗҮ КАРАМА-КАРШЫ БАШ МЫЙЗАМ МЕНЕН ШАЙЛООГО БАРГАНГА ЖОЛ БЕРБЕШИ КЕРЕК!

Баардык укук боюнча келишимдерди негиздөөчү принцип –

«о самоопределении народа как основополагающего права».

Эмнеге карама — каршы?

1. Азыркы Конституциянын биринчи бөлүмүндө «Конституциялык түзүлүштүн негиздери » деп 15 беренелеринде  «эл — бийликтин жалгыз булагы» деп негизделет. Өлкө элге кызмат кылат. Жогорку Кеӊеш жана Президент элдин өкүлү болот. 

 «Адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктери» деген 2-бөлүм 44 беренеден турат. Анда: «мыйзам менен сот алдында бардыгы бирдей жана ар бир жарандын шайлап жана шайланууга укугу бар» деген сыяктуу кыргыз эли менен кыргыз

мамлекетинин укугу жана милдети айтылган беренелер. Ушуга Конституциянын калган жагы төп келиш керек эле.

2. Бирок, 22 беренеден турган 4-5- бөлүмдөрү 1-2 бөлүмдөрдөгү 59 беренеден турган жалпы элдин укугун жокко чыгарып, өлкөнү толугу менен партиялык саясий, криминалдашкан топтордун менчигине алып койду. Бул — 4-бөлүм Кыргыз Республикасынын мыйзам чыгаруу бийлиги, 5- бөлүмү Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлиги.

Демек, өзүнө өзү карама-каршы келген Конституция — КЫЛМЫШТУУ КОНСТИТУЦИЯ!

Бул кылмыштуу Баш Мыйзам менен шайлоого баруу — кыргыз элинин тагдырына балта чапкан менен барабар болот.

Ушул себептен бул Конституцияны сотко берип, жокко чыгарыш керек да, жаңы Конституциянын долбоорун түзүп, референдумга чыгарып, партиялык эмес,                      бир мандаттуу шайлоо менен келген элдик бийлик башкарыш керек. Кечиктирбестен! Ошол жаңы Конституцияга: депутаттардын санын кыскартып, партиялык башкарууну жоюп, бир мандаттуу шайлоо менен парламент түзүлүп келишин, президенттин милдетин аткарып жаткан жаран президенттике талапкерлигин коё ала тургандыгын жана көптөгөн элдин укугун бузбай, элге иштей турган беренелерди киргизиш керек!

Бизге кандай Конституция керек? Кандай өзгөрүүлөр керек?  Бийлик башында кимдерди көргүбүз келет? Баардыгын биз — Эл чечишибиз керек! Эл — бийликтин ээси!

Тышкы күчтөр менен каржыланып келген агенттер түзгөн мыйзамдардын бизге кереги жок!

А тиги Текебаев жана ага окшогон агенттер бул жөнүндө билип туруп, элден жашырып, жалган маалыматты таркатып жатышат.

Кыргыз Эли кылмышкер эмес, элдин укугун уурдап алган саясий партиялар кылмышкерлер!

КЫРГЫЗСТАН НА ПОРОГЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ БАНДИТЫ БЫЛИ НЕ НА ПЛОЩАДИ, А БЫЛИ В ЖК И В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ! КОРРУМПИРОВАННАЯ, КРИМИНАЛИЗИРОВАННАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПАРТИЙНОЙ ДИКТАТУРЫ НЕ ЖЕЛАЕТ ВОССТАНОВИТЬ КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НАРОДА ,,ИЗБИРАТЬ» и ,,БЫТЬ ИЗБРАННЫМ»! И НАМЕРЕНА ИДТИ НА НОВЫЕ ВЫБОРЫ ПО ПАРТСПИСКАМ…!
БЕЗ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА НАРОДА, ВЫБОРЫ ПО ,,ПАРТСПИСКАМ» НЕ ЛЕГИТИМНЫ И АНТИКОНСТИТУЦИОННЫ И ЯВЛЯЮТСЯ НЕ ВСЕОБЩИМИ, А МЕЖПАРТИЙНЫМИ ВЫБОРАМИ!

Партиялык системаны сактап калам деп аракет көргөн президенттин, өзүнүн отставкасын көтөрдү Кыргыз Эли!

5-октябрда башталган, уйушкан партиялык топтордун ортосундагы мандат-кызмат талашуусу,  партиялык башкаруу системаны тереӊ саясый кризиске алып келди!

Партиялык башкаруу кризиси, 14-октябрда элдик революцияга трансформацияланып, партиялык башкарууну жойуу реформалаларын өткөрүүну президенттен талап кылды!  Партиялык системаны сактап калам деп аракет көргөн президенттин, өзүнүн отставкасын көтөрдү Кыргыз Эли!

ВТОРОЙ ЭТАП ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ!

События с 5 по 12 октября — это первый этап действия по дестабилизации и развязывания гражданской войны в Кыргызстане! К этому активно готовились 1,5-2 года, силы лоббирования и внедрения ВНЕШНЕЙ ФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ, которые интенсивно финансировались, инструктировались и закреплялись практическими действиями в виде митингов под различными предлогами…! Под предлогами усовершенствования формы, структуры и законодательной базы, практически проводили фрагментацию и стагнацию государственных институтов лишая их функционального качества и целостности! Это создавало неспособность государственных институтов исполнять свои социальные предназначения, усиливало коррупциализацию и формирования протестного настроения у общества! В преддверии выборов в Жогорку Кеӊеш Кыргызской Республики, сепаратистки настроенными экстремистами были образованы псевдо народные движения (объединения) и мнимые политические партии, которые в случае не прохождения в Жогорку Кеӊеш должны были стать объединительным стержнем, всех протестных сил, под единым лозунгом:

1.Не признания итогов выборов;

2.Импичмент президенту;

3.Дорогу молодым;

4.Координационный совет (или правительство ,,народного доверия») … естественно сформированный и состоящий исключительно из прозападно ориентированных, сепаратистски настроенных правовых экстремистов (это видно из их лозунгов и действий)… Но, Народ не допустил осуществления их замыслов! Выбранный Народом путь выдвижения С.Жапарова на пост Премьер-Министра — легитимен! И следующие за этим действия президента С.Жээнбекова и депутатов Жогорку Кеӊеш Кыргызской Республики полностью соответствуют конституционным нормам!

Для дальнейшей стабилизации социальной и политической обстановки, а также усиления правовых и легитимных основ безопасности Народа и Кыргызской Республики необходимыми условиями являются:

1.Президент Кыргызской Республики С.Жээнбеков не должен с себя складывать полномочия президента, а должен выступить гарантом легитимности назначения С.Жапарова на пост Премьер-Министра Кыргызской Республики…!

2.Президент и Премьер-Министр обязаны незамедлительно приступить к проведению реформ, которые выведут страну из кризиса!

3.Образовать общественно-государственную комиссию и произвести инвентаризацию экономического состояния страны и юридико-правовую экспертизу законодательной базы…!

4.Образовать Конституционный совет по разработке проекта Конституции и провести референдум! Восстановить избирательные права граждан ,,ИЗБИРАТЬ» и ,,БЫТЬ ИЗБРАННЫМ«! Восстановить равенство всех граждан перед законом и судом…! И другие моменты социально направленного характера и оптимизации структуры государственных институтов…!

В ввиду того, что правовые экстремисты не достигли своей цели и приступают ко второй стадии своего проекта, которое будет направлено на:

-объявление импичмента президенту С.Жээнбекову;

-правовой дезинформации Народа и фрагментации общества по различным признакам; — углубления недоверия легитимной власти и расширения протестного настроения; и другие действия целью, которых является разрушения государственных устоев и введения внешней формы управления…!

Мамлекетти укук айдоого кайтаруу!

Пандемия учурунда, элге келген жардамдарды жана мамлекет алган кредиттерди тытып туруп элди таштап эс алууга кетип калышкан! Жөн кетпей бир мешок мыйзамдарды окубай-чокубай кабыл алып туруп сызган…!

   Жогорку Кеӊештин депутаттарынын 75%-ти кызматтарын таштап шайлоого кетип калганы аз келгенсип, 12 саатта бир миллиондон ашык кылмыш жасашты!  Алар 4-октябрьда шайлоо күнү миллиондон ашык элдин добуштарын сатып алышты (бир сатып алынган добуш — бир кылмыш)! Ошол себептен БШК шайлоону жокко чыгарды!

   Нараазычылыкка чыккан элге көнүл бурбаган бийлик менен элдин ортосунда саясый кризис жаралып кагылышууга алып келди…!

   Бул кагылышууну өз кызыкчылыгына колдонууну көздөгөн,  бапшкача айтканда кызматтарды алыш үчүн коррупцияланган саясий партиялар элди бөлүп-жарып бири-бирине түкүрүштү! Партиялар саясий кризисти социалдык дестабилизацияга алып келди! Партиялардын кылмыштуу лидерлери кызматтарды мыйзамсыз басып алып жатышат! Бул иштери легитимсиз болгондуктан,  өлкөлүк институттар толук стагнацияга (паралич) кирди! Саясий кризистен чыгууга укуктук айдоого кайтуу зарыл…!

 Элдин нараазычылык процесси, партиялардын кесепетинен бөлүнүп-жарылганынан алдан тайып, максатына жетмек турсун социалдык кризиске кирип, өзү менен өзү жарандык кагышууга багытталды!

Бул ситуация жарандык согушка элди туртуп жатат!

Бул саясий жана социалдык кризистен чыгууга бир эле легитимдүү жол калды!

Президент жарлыгы менен:

 1. Жогорку Кеӊештинти таркатуу…;

 2.С.Н.Жапаровту Премьер-Министр кылып дайындоо жана ага өкмөттүн курамын түзүүнү тапшыруу;

 3.Референдум аркылуу  конституциялык реформа жасап, элдин ,,шайлоо» жана ,,шайлануу» укугун кайтаруу, бир мандаттуу шайлоо жолу менен…;

 4. Сотторго  ,,элдик заседателдеринин» институтун киргизүү…;

 5. Соцтармактарга  ..коомдук угуу» юридикалык статусун берүү…;

 6.Сот отурумдарды, видео форматында, соцтармактары менен байланыштыруу…;

 7. Эмгек мигранттарга арналган, конституцияга жаны бөлүк киргизилиш керек, -,,социалдык инвестор» деп тааныган институт…! ,,социалдык инвесторлорго» толук, жарандарга тиешелүү, социалдык жана саясий пакет! Анын ичинде Жогорку Кеӊештин мандаттарына жана саясий кызматтарга квота!

  4.Коомдук-өлкөлүк көзөмөл комиссиянын институтун жаратуу!  Бул органга элдин жана өлкөнүн ресурс-потенциалын туура колдонуу, аны инвентаризация кылуу…!

Ушул саясый эрктуу кадам:

— мамлекетти укук айдоого кайтарат!

— элдин талабын канаттандырат!

— коррупциянын жашоо тармагын бууйт!

— импичментке жол бербейт!

КЫРГЫЗСКИЙ НАРОД РАЗРАБОТАЛ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

Народ уже не борется с коррупцией, а борется с собой защищая коррупцию!  Как выйти из кризиса и избежать гражданской войны? Другого пути нет Жогорку Кенеш Кыргызской Республики объявит импичмент президенту и его посадят если он не сделает следующие шаги

I. Распустить Жогорку Кенеш Кыргызской Республики ввиду неисполнения ими своих должностных обязанностей в период обострения эпидемии и использования средств государства не по назначению что стало причиной гибели более тысячи человек! 4-октября, в день выборов большинством депутатов Жогорку Кенеш совершено более одного миллиона преступлений за 12-часов  в виде подкупа избирателей…! Последствием явились протестные выступления народа переросшее в силовую конфронтацию с государственными органами в котором последние полностью стагнированы! Стагнированы и общественные протестные процессы! Коррумпированные и преступные элементы, против которых выступил народ с протестом, завладело ситуацией и фрагментировав его (народ) по партийным и иным различным признакам подвел народ к гражданской войне!

II. Назначить С.Н.Жапарова Премьер-Министром Кыргызской Республики и поручить ему формирование кабинета министров!

III. Назначить референдум о внесении изменений в Конституцию Кыргызский            Республики по трем основным вопросам:

1) Восстановление избирательного права граждан по мажоритарной одномандатной системе (исключить пропорциональную систему) …;

2) Восстановить императивность мандата (т.е. отчетность депутата перед избирателями) …;

3)  Механизм отзыва депутатов избирателями;

4) Исключить любую форму неприкосновенности тем самым восстановить равенство всех перед законом и судом;

5) В судах ввести институт народных заседателей и видео трансляцию судебных заседаний в социальных сетях!

6) Социальным сетям придать юридический статус “общественного слушания»!

7) В конституцию ввести новую главу — институт ,,статуса трудовых мигрантов» в котором предусмотреть:

—  о признании их социальными инвесторами;

—  полный социальный и политический пакет…;

— квоту в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики и во все органы государственных институтов трудовым мигрантам инвестирующих в социальную сферу больше чем весь бюджет страны…;

IV. Учредить институт общественно-государственной комиссии с широкими функциями…, одной из которых является инвентаризация и восстановления общественного и государственного имущества…!

Акцент на ОБЪЕДИНЕНИЕ усилий МЕЖДУ НАРОДАМИ

Что не понравилось грантоедам (агентам внешнего влияния) в МАРАТЕ АМАНКУЛОВЕ и за что они дезинформируют и вводят в заблуждение наше общество!
Сказанное Маратом Аманкуловым было лучшее, что можно было сказать на международном уровне, за последний год!
Он призвал:

 • отойти от неолиберализации ( по сути инферизации-лезбиянизации) насаждаемой последние 30-лет всем постсоветским странам, который разрушает истинные национальные и семейные ценности…!
 • вернуться к нашим Великим Истокам нравственности и морали, нашим национальным и семейным ценностям…!
 • чтобы успешно противостоять интервенции этих грантированных инферных фейк-ценностей — ОБЪЕДИНИТЬСЯ (не путать с СОЕДИНИТЬСЯ) всему постсоветскому пространству! И акцентировать на ОБЪЕДИНЕНИЕ усилий МЕЖДУ НАРОДАМИ (именно — между народами) исторические корни и традиционные ценности которых ещё сохранены в отличие от западного полушария!
 • пространство ЕАЭС и ШОС — по объективным и субъективным факторам неизбежно трансформируется в ПРОСТРАНСТВО НОВОЙ МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ!
 • у Кыргызстана, как одного из самых древних народов мира, уже имевшего опыт не только государственности но и Алтайской Цивилизации есть шанс занять соответствующее значение в этом зараждающемся новом мировом процессе…!

2МЛРД$ КАРАЖАТТЫ КЫРГЫЗСТАНДЫН СОЦИАЛДЫК ТАРМАГЫНА ИНВЕСТИЦИЯ КЫЛЫП АТКАН ЭМГЕК МИГРАНТТАРЫНА ӨЗГӨЧӨ УКУКТУК СТАТУС БЕРҮҮ МЕНЕН БААРДЫК ӨЛКӨЛҮК БАШКАРУУ ТАРМАКТАРЫНДА 30% КВОТА КАРАЛЫШ КЕРЕК!

Аяна Эркинбекова -«Женщины Мира за Семейные Ценности»

10 жылдан бери элдин байлыгын, өлкөлүк институттарды менчиктештириш үчүн Конституцияны баш кылып, бүт мыйзамдарды өздөрүңөргө ыңгайлаштырдыңар. Натыйжасы — кош бийлик, жоопкерчиликсиздик, өзүм билемдик, коррупция мыйзамдаштырылып калды. Болгон нерселердин баарын талкаладыңар. Азыр квотанын шылтоосу менен сапаты силерден да төмөн жалактагандарды алып келе жатасыңар.
10 жылдан бери кыйла зыян келтирдиңер. Эми дагы 5 жылга зыянкеч болооруңар айдан ачык. Максатыңар элге кызмат кылуу эмес, элди алдап добушун алып, байлыгыңарга дагы байлык кошуу. Мыйзам менен мамилеңер начар, өзүлөрүңөрдүн үстүлөрүңөрдө козголголгон иштериңер туруп, эми кыргыз элине мыйзам менен жашашты кантип үйрөтөсүңөр? Туңгуюк!

Ал эми бюджеттин 30%на барабар инвестицияны жыл сайын элдин карапайым катмарына киргизип жаткан 1,5 млн эмгек мигранттарынын квотасы эмнеге каралган эмес?
Эмнеге алардын социалдык статусу мыйзам негизинде бүгүнкү күнгө чейин кабыл алынган жок? Булар Кыргыз мамлекетибиздин эң негиздечүү жана пайдалуу жарандары. Эмгекке жарактуу, курал көтөрүп мамлекетти коргогонго жарактуу 18-45 жаштагы улуттун генетикалык өзөгүнүн 50% нан ашыгын түзгөндөр!
Кандайча 50% ? десеңер, статистиканы карайлы.

 • 6,3 млн калк.
 • 2,2 млн бойго жете электер.
 • 0,7 млн песионерлер.
 • 0,2 мүмкүнчүлүгү чектелгендер.
 • 0,5 бюджетниктер
 • Ошондо калган калктын саны 2,7 млн. Ошонун 1,5 млну эмгек мигранттар.
  Керек болсо чет өлкөдө иштеген жылдарына эмгек китепчелерди ачып, пенсияга жаздырыш керек. Соц.пакеттер каралыш керек. Тажрыйбалуу, илим — билимдүү мигранттарга ЖКтен жана өлкөлүк институттардан башкаруу кызматтарынан орун берилиш керек. Алардын чет жактан алган тажрыйбасы бизге пайдалуу болмок. Буларга мыйзам түрүндө өзгөчө укуктук статус берилиши керек да, квота колдонуучу тармактарга квотанын 30%ы берилиши керек! Эмгек мигранттарды шайлоо учурунда эле айга күнгө теңеп калбай, конкреттүү мыйзамдарды кабыл алгыла!

КОРРУПЦИИ — НУЖНЫ ВЫБОРЫ! НАРОДУ — НУЖЕН РЕФЕРЕНДУМ! ОТДАТЬ СВОЙ ГОЛОС ЗА КОРРУПЦИЮ или БЫТЬ С НАРОДОМ — ЭТО ВЫБОР КАЖДОГО!!!

НАРОДУ И ГОСУДАРСТВУ НУЖЕН РЕФЕРЕНДУМ, А НЕ ПРОЛОНГАЦИЯ (продление) ПРАВ КОРРУМПИРОВАННЫХ ЧАСТНЫХ ПАРТИЙ ЕЩЁ НА ПЯТЬ ЛЕТ!

— Переход избирательного права граждан в собственность мнимых политических партий (по сути частных) привело к переходу Высшего законодательного органа -Жогорку Кеңеш в фактическую плоскость частной собственности частных  политических партий!

Происходит устойчиво-стабильный переход государства в частную собственность!

КОРРУПЦИИ — НУЖНЫ ВЫБОРЫ!

НАРОДУ — НУЖЕН РЕФЕРЕНДУМ!

ОТДАТЬ СВОЙ ГОЛОС ЗА КОРРУПЦИЮ или БЫТЬ С НАРОДОМ — ЭТО ВЫБОР КАЖДОГО!!!

1) Надо создать рабочую группу которая должна разработать проект новой Конституции!

Модель КОНСТИТУЦИИ 1993 года вполне может быть принята за основу!

2) Провести общественное слушание и если будут дельные предложения их внести в проект ,,отшлифовать».

3) Сбор 300 тысяч подписей…!

КУРУЛТАЙ ВЕЛИКИХ ГОР И СТЕПЕЙ: Водный вопрос- Судьба Центральной Азии!

Вода — это основа жизни…! Вода имеет сакральное значение для кыргызов! Кыргызы не продавали воду! Для сегодняшнего глобального бизнес истеблишмента вода- это товар! Не смотря на это, на международном уровне, кыргызы сохраняют общепризнанные, общечеловеческие традиционные ценности — Кыргызстан не продает воду соседям. Кыргызстану очень важны добрососедские отношения и Кыргызский Народ глубоко сопереживает за судьбу Аральского моря! Придерживаясь вышеназванных ценностей, имеющих жизненно важные значения для братских народов, Кыргызстан несёт на себе бремя экономикой тяжести не считая миллиардные потери…! Более четверти века Кыргызстан является постоянным и основным донором для многих стран Центральной Азии! К большому сожалению, определённые субъекты , гоняясь за коммерческой прибылью, подвергают Аральское море к дальнейшему засыханию и соответственно, подвели вплотную свои народы к техногенным катастрофам. Роль Кыргызстана приобретает форму источника и носителя комплексной гарантии не только как политической, но также социальной, экономической и военной стабильности в Центральной Азии, Кыргызский Народ выработал абсолютно новую парадигму в международных отношениях по рациональному использованию водных ресурсов но и иных потенциальных факторов региона…! В целях углубленного понимания и выработки новых формул отношений отвечающих интересам всех, приглашает Глав стран Центральной Азии с участием истинных гражданских объединений на саммит «Курултай Великих Гор и Степей».